Pružamo usluge sertifikacije sistema menadžmenta i organizujemo akreditovane obuke za vodeće proveravače (Lead Auditor Training Course).
Težimo da budemo lideri na tržištu u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i obuka za vodeće proveravače (Lead Auditor Training Course).

Zajednički put ka izvrsnosti, stvaranju vrednosti, pružanje najprihvatljivije usluge klijentu, sticanje poverenja kroz primenjeni sistem menadžmenta je naš imperativ,
a ujedno i vizija našeg poslovanja.

Poslujemo u više od 50 zemalja sveta.
Usluge sertifikacije pružamo na teritoriji Srbije,
kao i u inostranstvu.

GCERTI je akreditovana organizacija za sprovođenje provera sistema menadžmenta prema ISO/IEC 17021 i pruža usluge sertifikacije sledećih standarda:

ISO 9001 / ISO 10002

GCERTI-Landing-page1

Brojne studije pokazale su finansijske benefite za organizacije čije je poslovanje usklađeno sa zahtevima standarda ISO 9001, a koje proizilaze iz povećanog zadovoljstva korisnika, rasta reputacije organizacije i većeg udela na tržištu.

ISO 10002 je sistem menadžmenta za upravljanje prigovorima kada klijent nije zadovoljan nekim proizvodom ili uslugom i daje smernice za rešavanje istih.

ISO 14001 / ISO 50001

GCERTI-Landing-page2

ISO 14001 podržava organizaciju da poboljša svoj učinak na životnu sredinu i ispuni svoje obaveze usaglašenosti sa zakonskom regulativom.

ISO 50001 je međunarodni standard za Sistem menadžmenta energijom, koji osigurava da organizacije koje ga sertifikuju imaju uspostavljene procedure za pravilno upravljanje energijom.

ISO 22000 / HACCP

GCERTI-Landing-page3

Standard ISO 22000 je međunarodni standard koji postavlja zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću hrane za organizacije koje deluju
u industriji prehrambenog lanca, kako bi pokazale svoju sposobnost da kontrolišu opasnosti i osiguraju bezbednost hrane.

Poštovanje standardnih operativnih procedura …

ISO 37001

GCERTI-Landing-page-ISO-37001

ISO 37001 je međunarodni standard koji specificira zahteve i daje uputstva za uspostavljanje, primenu i održavanje sistema menadžmenta protiv mita.

Pomaže organizaciji da se uskladi sa zakonima protiv mita i pokaže dobrovoljnu posvećenost da otkrije, spreči i odgovori na pokušaje podmićivanja.

ISO 45001

GCERTI-Landing-page5

ISO 45001 predstavlja okvir za upravljanje rizicima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 Cilj sertifikacije je kontinuirano smanjenje rizika na radnom mestu, povreda na radu i profesionalnih oboljenja, a pre svega formiranje bezbednih i zdravih radnih mesta.

 

ISO 27001 / ISO 20000-1

GCERTI-Landing-page-ISO-27001--ISO-20000-1

Standard ISO 27001 informacije smatra kao imovinu i daje smernice za njihovu upotrebu, očuvanje i bezbedno upravljanje. Kompatibilan je i lako se integriše sa ISO 9001, definiše niz dodatnih zahteva vezanih za identifikaciju rizika po bezbednost informacija i uspostavljanje jasnih mehanizama za njihovu kontrolu na prihvatljiv nivo ili na potpuno eliminisanje rizika.

ISO 22301

GCERTI-Landing-page-ISO-22301

Sertifikacijom ovog standarda organizacija smanjuje verovatnoću nastanka poremećaja u poslovanju, povećava brzinu odgovora i oporavak u slučaju incidenta.

Definisanjem plana i strategija kontinuiteta poslovanja, organizacija obezbeđuje stabilnost svojih procesa, čak i u slučaju pojave neplaniranih situacija.

ISO 13485

GCERTI-Landing-page8

ISO 13485 je međunarodni standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom u organizacijama koje se bave razvojem, proizvodnjom, ugradnjom, servisiranjem i drugim srodnim uslugama vezanim za medicinska sredstva.

 

ISO 22716

ISO 22716 je međunarodni standard za kozmetičku industriju i opisuje osnovne principe primene dobre proizvođačke prakse u pogonu koji proizvodi gotove kozmetičke proizvode.

Ove smernice nude organizovane i praktične savete o upravljanju ljudskim, tehničkim i administrativnim faktorima koji utiču na kvalitet proizvoda…

Ako želite da sertifikujete vašu organizaciju kontaktirajte nas.

OBUKA ZA PROVERAVAČE

GCERTI nudi niz usluga i programa obuke.
Kursevi i seminari su pažljivo osmišljeni da ispune zahteve, vremenski okvir i budžet klijenta.
Iskusno i kvalifikovano stručno osoblje će isporučiti obuku u skladu sa identifikovanim
potrebama za obukom.
Kursevi i seminari su dostupni kao javna ili in-house obuka.
GCERTI programi obuke su sveobuhvatni i isplativi.

newsletter

Prijavite se na našu mailing listu
Saznajte prvi poslednje novosti i pogodnosti za sertifikaciju.
ET

newsletter

Prijavite se na našu mailing listu
Saznajte prvi poslednje novosti i pogodnosti za sertifikaciju.