„Incidenti postaju katastrofe za one koji nisu spremni.“

Zašto ISO 22301?

ISO 22301 je međunarodni standard koji precizira zahteve 
za postavljanje i upravljanje efikasnim Sistemom
menadžmenta 
kontinuitetom poslovanja (BCMS).
BCMS naglašava važnost sprovođenja kontrola i mera za upravljanje ukupnom sposobnošću organizacije za oporavkom od incidenata 
uspostavljanjem planova kontinuiteta poslovanja, testiranjem 

kontinuiteta poslovanja i odgovorom na incident.

Koristi od sertifikacije standarda ISO 22301

  • Učestvovanje na javnim nabavkama
  • Preduslov za rad sa inostranim korisnicima
  • Preduslov za saradnju sa velikim sistemima
  • Povećanje poverenja korisnika usluga
  • Smanjenje verovatnoće nastanka poremećaja u poslovanju
  • Spremnost za brže reagovanje i oporavak u slučaju incidenta
  • Smanjenje rizika i troškova oporavka od incidenata
  • Sprovođenje adekvatnih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera

Kome je ISO 22301 potreban?

Svim organizacijama koje žele da obezbede stabilnost svojih procesa u slučaju pojave neplaniranih situacija i preventivno uspostave i testiraju planove kontinuiteta poslovanja.

Standard 22301 definiše Plan kontinualnog poslovanja,
a na rukovodstvu je da ga stalno usavršava.

Ako želite da sertifikujete vašu organizaciju prema ISO 22301, kontaktirajte nas.