„Najteže stvari na svetu moraju biti napravljene dok su lake.”
Sun Tzu

Zašto ISO 22716?

ISO 22716 daje smernice za upravljanje proizvodnjom, dokumentovanje, kontrolu, skladištenje i distribuciju kozmetičkih proizvoda. 
Ovaj standard omogućava korišćenje praktičnih metoda sa ciljem 

obezbeđenja značajnih faktora koji utiču na sam kvalitet proizvoda. 

Uredba Evropske unije zahteva da se kozmetički proizvodi proizvode 

u skladu sa dobrom proizvodnom praksom (GMP).
GMP smernice definišu aktivnosti koje vam omogućavaju da dobijete 
proizvod koji ispunjava definisane karakteristike. Ove smernice nude
organizovane i praktične savete o upravljanju ljudskim, tehničkim i
administrativnim faktorima koji utiču na kvalitet proizvoda.  

Koristi od sertifikacije standarda ISO 22716

  • Obezbeđuje kvalitet proizvodnje i bezbednost kozmetičkih proizvoda u celom lancu od ulaznih sirovina do distribucije kozmetičkih proizvoda,
  • Pokazuje posvećenost proizvodnji bezbednih kozmetičkih proizvoda
  • Osigurava usklađenost sa međunarodnim smernicama

Kome je ISO 22716 potreban?

ISO 22716 je namenjen proizvođačima kozmetičkih proizvoda. Standard daje smernice za proizvodnju, upravljanje, dokumentovanje procedura, skladištenje i distribuciju kozmetičkih proizvoda.

Od proizvođača, uvoznika i distributera kozmetičkih proizvoda se zahteva da su svi proizvodi na tržištu EU proizvedeni po principima GMP (dobre proizvođačke prakse), što znači da su, pre svega bezbedni za korišćenje i zdravstveno ispravni.

Ako želite da sertifikujete vašu organizaciju prema ISO 22716, kontaktirajte nas.