“Ljudi za ono što jesu obično krive okolinu. Ja u to ne verujem. Uspešni ljudi traže sebi okolinu kakvu žele. Ako je ne nađu, sami je stvore” – George Bernard Shaw

Zašto ISO 45001?

ISO 45001 predstavlja okvir za upravljanje rizicima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Cilj sertifikacije je eliminisanje opasnosti i svođenje rizika na najmanju moguću meru preduzimanjem efektivnih mera prevencije i zaštite radnika.

Međunarodni standard ISO 45001 specificira zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu i daje uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi organizacija omogućila bezbedna radna mesta, sprečila povrede na radu i narušavanje zdravlja zaposlenih.

Koristi od sertifikacije standarda ISO 45001

 • Učestvovanje na javnim nabavkama
 • Preduslov za saradnju sa velikim sistemima
 • Smanjeni rizici za zaposlene, posetioce, kupce i dobavljače
 • Smanjenje troškova kroz smanjenje povreda i profesionalnih oboljenja na radnom mestu
 • Povećanje poverenja i motivacije zaposlenih
 • Demonstracija poštovanja zakonskih propisa
 • Strateška prednost u odnosu na konkurente.

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu omogućava organizaciji da:

 • Upravlja svojim OH&S rizicima
 • Poboljšava svoje OH&S performanse
 • Smanji pojavu incidenata
 • Obezbedi usklađenost sa zakonskom regulativom.

Kome je ISO 45001 potreban? 

Svim organizacijama koje žele da:

 • Demonstriraju usklađenost sa zahtevima zakonskih propisa
 • Smanje ili eliminišu rizike bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih vezanim za njihove aktivnosti i rizike drugih zainteresovanih strana
 • Stalno poboljšavaju Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
 • Saopšte usaglašenost zainteresovanim stranama

Međunarodni standard ISO 45001 daje smernice za njihovu primenu u praksi, dajući tako organizacijama alate za poboljšanje svojih OH&S performansi na način da sprečavaju povrede i zdravstvena pitanja na proaktivan način.

Ako želite da sertifikujete vašu organizaciju prema ISO 45001 kontaktirajte nas.