“Upravljanje kvalitetom je potrebno jer ništa više nije jednostavno, ako je zaista ikada i bilo.” – Philip Bayard Crosby

Zašto ISO 9001 i ISO 10002?

ISO 9001 je najzastupljeniji standard u pogledu sertifikacije,
jer omogućava organizaciji da zadovolji zahteve korisnika i kontinuirano unapređuje svoje procese. Zasniva se na 7 principa menadžmenta: usredsređenost na korisnika, liderstvo, angažovanje ljudi, procesni pristup, poboljšavanje, donošenje odluka na osnovu činjenica i menadžment međusobnim odnosima.

Standardi nisu definisani tako da propišu kako morate da vodite svoje poslovanje, oni su tu da vam pomognu da organizujete svoje procese na način koji će sigurno dovesti do unapređenja odnosa sa korisnicima i partnerima.

Kome su ISO 9001 i ISO 10002 potrebni?

Svim organizacijama koje žele da unaprede svoje poslovanje
i svoj odnos sa klijentima, bez obzira na veličinu, delatnost i sektor.

Koristi od sertifikacije standarda ISO 9001 i ISO 10002

  • Učestvovanje na javnim nabavkama
  • Povećanje udela na tržištu
  • Povećanje izvoza
  • Unapređenje poslovne kulture i svesti zaposlenih
  • Povećanje zadovoljstva klijenata
  • Uspešno rešavanje prigovora
  • Povećanje produktivnosti
  • Smanjenje grešaka u poslovanju
ISO 9001 daje zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom. Sertifikacija standarda se koristi u globalnim lancima snabdevanja
da pruži dokaze o sposobnosti dobavljača da zadovolji zahteve kvaliteta i unapređenja zadovoljstva klijenata u odnosima
dobavljač – klijent.

ISO 10002 je sistem menadžmenta za upravljanje prigovorima kada korisnik nije zadovoljan nekim proizvodom ili uslugom i usmerava organizaciju ka rešavanju istih.

Organizacije primenom zahteva ovog standarda stvaraju mehanizme za rast zadovoljstva korisnika i rade na unapređenju poslovne kulture kroz poštovanje njihovih zahteva i očekivanja.

Kupci uvek očekuju više od usluga koje pružate ili proizvoda koji prodajete. Standard ISO 10002 zahteva da organizacije uspostave kontrole upravljanja i procese koji pomažu da se efikasnije rešavaju prigovori kako bi više korisnika bilo zadovoljno. 

Standardi su uspostavljeni da promovišu, obezbeđuju i uspostave konzistentnost u procesu ili proizvodu; da obezbede sigurnost da će proces ispuniti tražene zahteve; da obezbede uniformisan i predvidiv rezultat svaki put.
Ukoliko planirate sertifikaciju bilo kog standarda, treba da je sagledate kao putovanje, a ne destinaciju. Sertifikacija treba da predstavlja platformu na osnovu koje će se graditi operativni procesi i konstantno raditi na unapređenju sistema.

Ako želite da sertifikujete vašu organizaciju prema ISO 9001 / ISO 10002, kontaktirajte nas.