O-nama-GCERTI

GCERTI je sertifikaciono telo za pružanje usluge sertifikacije međunarodnih standarda,
i organizovanja obuka za eksterne i interne proveravače u skladu sa globalno priznatim šemama.

Poseduje međunarodne akreditacije. Posluje u preko 50 zemalja sveta.

Osnova poslovanja se bazira na uspostavljanju saradnje sa klijentima,
stvaranju vrednosti, pružanju najprihvatljivije usluge za klijenta kao i sticanje poverenja
kroz sertifikaciju sistema menadžmenta.

Politika

GCERTI se zalaže za razvoj ipružanje usluga koje će našim klijentima omogućiti poboljšanje konkurentske pozicije na tržištu.

Naša osnovna načela su:

• Poštovanje nepristrasnosti u postupku sertifikacije,

• Razumevanje potreba i očekivanja naših klijenata,

• Profesionalni pristup sertifikaciji,

• eliminisanje sukoba interesa,

• Negovanje partnerskih odnosa sa svojim klijentima.

Načela ispunjavamo kroz:

• Obezbeđivanje usluge koja stvara zadovoljnog klijenta,
• Konstantno ulaganje u ljudske resurse.